Standard cardiac rehabilitation program for heart failure

Hideo Izawa, Toshiko Yoshida, Toshimi Ikegame, Kazuhiro P. Izawa, Yoshihiro Ito, Hideo Okamura, Naohiko Osada, Shintaro Kinugawa, Takuro Kubozono, Yuji Kono, Kiyonori Kobayashi, Kazuhiko Nishigaki, Taiki Higo, Akihiro Hirashiki, Yasushi Miyazawa, Yuji Morio, Masanobu Yanase, Sumio Yamada, Hisao Ikeda, Shin ichi MomomuraYasuki Kihara, Kazuhiro Yamamoto, Yoichi Goto, Shigeru Makita

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

45 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)2394-2398
ページ数5
ジャーナルCirculation Journal
83
12
DOI
出版ステータス出版済み - 2019

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 循環器および心血管医学

引用スタイル