Special issue on shape memory alloys and their applications

Shuichi Miyazaki, Tomoyuki Kakeshita, Toshio Sakuma, Minoru Nishida, Yasubumi Furuya, Hideki Hosoda

研究成果: ジャーナルへの寄稿編集査読

本文言語英語
ページ(範囲)504
ページ数1
ジャーナルMaterials Transactions
47
3
出版ステータス出版済み - 3月 2006
外部発表はい

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 材料科学(全般)
  • 金属および合金

引用スタイル