Second-Generation Antipsychotic Monotherapy Contributes to the Discontinuation of Anticholinergic Drugs in Hospitalized Patients with Schizophrenia

Tsuyoshi Okada, Hikaru Hori, Naomi Hasegawa, Atsunobu Murata, Yoshitaka Kyou, Fumitoshi Kodaka, Hitoshi Iida, Shinichiro Ochi, Yoshikazu Takaesu, Takashi Tsuboi, Jun Ichi Iga, Kayo Ichihashi, Hiroyuki Muraoka, Ryuji Furihata, Norio Yasui-Furukori, Masahide Usami, Toshiaki Onitsuka, Kazuyoshi Ogasawara, Hiromi Tagata, Masahiro TakeshimaKazutaka Ohi, Shusuke Numata, Naoki Hashimoto, Hiroki Yamada, Manabu Makinodan, Hiroshi Komatsu, Akitoyo Hishimoto, Hirotaka Yamagata, Mikio Kido, Chika Kubota, Kiyokazu Atake, Hisashi Yamada, Tatsuya Nagasawa, Junya Matsumoto, Kenichiro Miura, Ken Inada, Koichiro Watanabe, Shiro Suda, Ryota Hashimoto

研究成果: ジャーナルへの寄稿レター査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)591-593
ページ数3
ジャーナルJournal of Clinical Psychopharmacology
42
6
DOI
出版ステータス出版済み - 11月 1 2022
外部発表はい

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 精神医学および精神衛生
  • 薬理学(医学)

引用スタイル