Reduced-intensity hematopoietic stem cell transplantation for a patient with myelodysplastic syndrome and chronic obstructive pulmonary disease

Kosuke Obama, Tetsuya Eto, Nobuko Tsuruta, Yuko Nagara, Aki Okeda, Koji Kato, Tsuyoshi Muta, Hisashi Gondo, Tsunefumi Shibuya

研究成果: ジャーナルへの寄稿レター査読

本文言語英語
ページ(範囲)470-471
ページ数2
ジャーナルInternational journal of hematology
80
5
DOI
出版ステータス出版済み - 12月 2004
外部発表はい

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 血液学

引用スタイル