No rubbing, no elastosis perforans serpiginosa

Miwa Ashida, Yumi Okubo, Akira Iwanaga, Atsushi Utani

研究成果: ジャーナルへの寄稿レター査読

2 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)e202-e203
ジャーナルJournal of Dermatology
44
8
DOI
出版ステータス出版済み - 8月 2017

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 皮膚病学

引用スタイル