JCS/JSCVS/JATS/JSVS 2021 Guideline on Implantable Left Ventricular Assist Device for Patients With Advanced Heart Failure

Minoru Ono, Osamu Yamaguchi, Tomohito Ohtani, Koichiro Kinugawa, Yoshikatsu Saiki, Yoshiki Sawa, Akira Shiose, Hiroyuki Tsutsui, Norihide Fukushima, Goro Matsumiya, Masanobu Yanase, Kenji Yamazaki, Kazuhiro Yamamoto, Masatoshi Akiyama, Teruhiko Imamura, Kiyotaka Iwasaki, Miyoko Endo, Yoshihiko Ohnishi, Takahiro Okumura, Koichi KashiwaOsamu Kinoshita, Kaori Kubota, Osamu Seguchi, Koichi Toda, Hiroshi Nishioka, Tomohiro Nishinaka, Takashi Nishimura, Toru Hashimoto, Masaru Hatano, Haruhiko Higashi, Taiki Higo, Takeo Fujino, Yumiko Hori, Toru Miyoshi, Motoharu Yamanaka, Takayuki Ohno, Takeshi Kimura, Shunei Kyo, Yasushi Sakata, Takeshi Nakatani

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

8 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)1024-1058
ページ数35
ジャーナルCirculation Journal
86
6
DOI
出版ステータス出版済み - 6月 2022

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 循環器および心血管医学

引用スタイル