JCS/JHFS 2021 Guideline Focused Update on Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

Hiroyuki Tsutsui, Tomomi Ide, Hiroshi Ito, Yasuki Kihara, Koichiro Kinugawa, Shintaro Kinugawa, Miyuki Makaya, Toyoaki Murohara, Koichi Node, Yoshihiko Saito, Yasushi Sakata, Wataru Shimizu, Kazuhiro Yamamoto, Yasuko Bando, Yu Ki Iwasaki, Yoshiharu Kinugasa, Isamu Mizote, Hitoshi Nakagawa, Shogo Oishi, Akiko OkadaAtsushi Tanaka, Takashi Akasaka, Minoru Ono, Takeshi Kimura, Shun Kosaka, Masami Kosuge, Shin Ichi Momomura

研究成果: ジャーナルへの寄稿総説査読

58 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)1404-1444
ページ数41
ジャーナルJournal of Cardiac Failure
27
12
DOI
出版ステータス出版済み - 12月 2021

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 循環器および心血管医学

引用スタイル