Investigation of the light nuclei spin structure from hadronic channels at NUCLOTRON

P. K. Kurilkin, I. Dobrin, V. V. Fimushkin, D. A. Finogenov, S. G. Genchev, Yu V. Gurchin, A. P. Ierusalimov, A. Yu Isupov, K. Itoh, M. Janek, E. V. Karpechev, J. T. Karachuk, S. V. Khabarov, T. Kawabata, A. N. Khrenov, V. A. Krasnov, A. B. Kurepin, A. K. Kurilkin, V. P. Ladygin, N. B. LadyginaD. Lipchinski, A. N. Livanov, Y. Maeda, A. I. Malakhov, G. Martinska, S. M. Piyadin, J. Popovichi, A. N. Prokofichev, V. L. Rapatsky, A. I. Reshetin, S. G. Reznikov, P. A. Rukoyatkin, S. Sakaguchi, H. Sakai, Y. Sasamoto, K. Sekiguchi, Ya G. Skhomenko, K. Suda, V. V. Syschenko, G. Tarjányiová, A. A. Terekhin, T. Uesaka, J. Urban, T. A. Vasiliev, I. E. Vnukov, N. I. Zamiatin, E. V. Zubarev

研究成果: ジャーナルへの寄稿会議記事査読

フィンガープリント

「Investigation of the light nuclei spin structure from hadronic channels at NUCLOTRON」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Physics