Gene symbol: GLA Disease: Fabry Disease

M. I. Iga, A. Okayama, M. Matsuyama, T. Sasaki, K. Murai, S. Hashida, K. Morishita, H. Tsubouchi

研究成果: ジャーナルへの寄稿コメント/討論査読

4 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)126
ページ数1
ジャーナルHuman Genetics
109
1
出版ステータス出版済み - 2001

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 遺伝学
  • 遺伝学(臨床)

引用スタイル