Dekonstrukcja romantycznego obrazu feudalnej przeszłości Japonii: Figury trickstera w filmach jidai geki Akiry Kurosawy

研究成果: 書籍/レポート タイプへの寄稿

寄稿の翻訳タイトルDeconstructing the Romantic Image of Japan’s Feudal Past: Trickster Figures in Kurosawa Akira’s jidai geki Films
本文言語その他
ホスト出版物のタイトルCzłowieczeństwo bez granic
ホスト出版物のサブタイトルWymiary kultury w twórczości Akiry Kurosawy
編集者Joanna Zaremba-Penk, Marcin Lisiecki
Place of PublicationBydgoszcz
出版社Kirin
ページ55-72
ISBN(印刷版)9788362945320
出版ステータス出版済み - 6月 2015

引用スタイル