Congenital peribronchial myofibroblastic tumor

Yuka Hotokebuchi, Kenichi Kohashi, Satoshi Toyoshima, Naoko Matsumoto, Toshinori Nakashima, Yoshinao Oda

研究成果: ジャーナルへの寄稿レター査読

7 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)189-191
ページ数3
ジャーナルPathology International
64
4
DOI
出版ステータス出版済み - 4月 2014

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 病理学および法医学

引用スタイル