Clinical practice guideline for dedicated breast PET

Makoto Hosono, Tsuneo Saga, Kengo Ito, Shinichiro Kumita, Masayuki Sasaki, Michio Senda, Jun Hatazawa, Hiroshi Watanabe, Hiroshi Ito, Shinichi Kanaya, Yuichi Kimura, Hideo Saji, Seishi Jinnouchi, Hiroyoshi Fukukita, Koji Murakami, Seigo Kinuya, Junichi Yamazaki, Mayuki Uchiyama, Koichi Uno, Katsuhiko KatoTsuyoshi Kawano, Kazuo Kubota, Takashi Togawa, Norinari Honda, Hirotaka Maruno, Mana Yoshimura, Masami Kawamoto, Yukihiko Ozawa

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

11 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)597-602
ページ数6
ジャーナルAnnals of Nuclear Medicine
28
6
DOI
出版ステータス出版済み - 7月 2014

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 放射線学、核医学およびイメージング

引用スタイル