Asia-Pacific telemedicine project via high-speed internet

Shiji Shimizu, Naoki Nakashima, Koji Okamura, Nobuhiro Torata, Yasuaki Antoku, Masao Tanaka

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)240-244
ページ数5
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
97
8
出版ステータス出版済み - 8月 2006

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 医学(全般)

引用スタイル