Whole-genome sequencing of 84 japanese eels reveals evidence against panmixia and support for sympatric speciation

Yoji Igarashi, Hong Zhang, Engkong Tan, Masashi Sekino, Kazutoshi Yoshitake, Shigeharu Kinoshita, Susumu Mitsuyama, Tatsuki Yoshinaga, Seinen Chow, Hiroaki Kurogi, Akira Shinoda, Yu San Han, Ryoshiro Wakiya, Noritaka Mochioka, Toshihiro Yamamoto, Hiroshi Kuwada, Yoshitsugu Kaji, Yutaka Suzuki, Takashi Gojobori, Takanori KobayashiKenji Saitoh, Shugo Watabe, Shuichi Asakawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Whole-genome sequencing of 84 japanese eels reveals evidence against panmixia and support for sympatric speciation'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences