Unusual nucleosome formation and transcriptome influence by the histone H3mm18 variant

Seiya Hirai, Kosuke Tomimatsu, Atsuko Miyawaki-Kuwakado, Yoshimasa Takizawa, Tetsuro Komatsu, Taro Tachibana, Yutaro Fukushima, Yasuko Takeda, Lumi Negishi, Tomoya Kujirai, Masako Koyama, Yasuyuki Ohkawa, Hitoshi Kurumizaka

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    6 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Unusual nucleosome formation and transcriptome influence by the histone H3mm18 variant'. Together they form a unique fingerprint.

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology