Unique clinical courses of transfusion-transmitted hepatitis E in patients with immunosuppression

Masahiro Satake, Keiji Matsubayashi, Yuji Hoshi, Rikizo Taira, Yasumi Furui, Norihiro Kokudo, Nobuhisa Akamatsu, Tomoharu Yoshizumi, Nobuhiro Ohkohchi, Hiroaki Okamoto, Masato Miyoshi, Akinori Tamura, Kyoko Fuse, Kenji Tadokoro

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

52 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Unique clinical courses of transfusion-transmitted hepatitis E in patients with immunosuppression'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry