Treatment of gastric cancer: current state and future prospect

Yoshihiko Maehara, Yoshihiro Kakeji, Takaaki Masuda, Taro Sakoguchi, Msakazu Imamura, Kippei Ohgaki, Koji Taniguchi, Masato Sakurai, Motonori Futatsugi, Yasue Kimura, Toshihiko Nakamura, Eriko Tokunaga, Eiji Oki, Shin Ushiro, Masayuki Watanabe, Shinya Oda, Shuji Tanaka, Hideo Baba

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Treatment of gastric cancer: current state and future prospect'. Together they form a unique fingerprint.