Treatment guidelines for persistent cloaca, cloacal exstrophy, and Mayer–Rokitansky–Küster–Häuser syndrome for the appropriate transitional care of patients

Masayuki Kubota, Yutaka Osuga, Kiyoko Kato, Kenji Ishikura, Kazunari Kaneko, Kohhei Akazawa, Takeo Yonekura, Yuko Tazuke, Satoshi Ieiri, Akihiko Fujino, Shigeru Ueno, Yutaro Hayashi, Kaoru Yoshino, Toshihiro Yanai, Jun Iwai, Takanori Yamaguchi, Shintaro Amae, Yuichiro Yamazaki, Yoshifumi Sugita, Miyuki KohnoYutaka Kanamori, Yuko Bitoh, Masato Shinkai, Yasuharu Ohno, Yoshiaki Kinoshita

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Treatment guidelines for persistent cloaca, cloacal exstrophy, and Mayer–Rokitansky–Küster–Häuser syndrome for the appropriate transitional care of patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry