The rs6983267 SNP is associated with MYC transcription efficiency, which promotes progression and worsens prognosis of colorectal cancer

Yasushi Takatsuno, Koshi Mimori, Ken Yamamoto, Tetsuya Sato, Atsushi Niida, Hiroshi Inoue, Seiya Imoto, Shuhei Kawano, Rui Yamaguchi, Hiroyuki Toh, Hisae Iinuma, Shinya Ishimaru, Hideshi Ishii, Sadao Suzuki, Shinkan Tokudome, Masahiko Watanabe, Jun Ichi Tanaka, Shin Ei Kudo, Hidetaka Mochizuki, Masato KusunokiKazutaka Yamada, Yasuhiro Shimada, Yoshihiro Moriya, Satoru Miyano, Kenichi Sugihara, Masaki Mori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

42 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The rs6983267 SNP is associated with MYC transcription efficiency, which promotes progression and worsens prognosis of colorectal cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology