The revised Japanese clinical diagnostic criteria for chronic pancreatitis

Tooru Shimosegawa, Keisho Kataoka, Terumi Kamisawa, Hiroyuki Miyakawa, Hirotaka Ohara, Tetsuhide Ito, Satoru Naruse, Naohiro Sata, Koichi Suda, Morihisa Hirota, Yoshifumi Takeyama, Keiko Shiratori, Takashi Hatori, Makoto Otsuki, Yutaka Atomi, Kentaro Sugano, Masao Tanaka

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

143 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The revised Japanese clinical diagnostic criteria for chronic pancreatitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry