The Practice Guidelines for Primary Care of Acute Abdomen 2015

Toshihiko Mayumi, Masahiro Yoshida, Susumu Tazuma, Akira Furukawa, Osamu Nishii, Kunihiro Shigematsu, Takeo Azuhata, Atsuo Itakura, Seiji Kamei, Hiroshi Kondo, Shigenobu Maeda, Hiroshi Mihara, Masafumi Mizooka, Toshihiko Nishidate, Hideaki Obara, Norio Sato, Yuichi Takayama, Tomoyuki Tsujikawa, Tomoyuki Fujii, Tetsuro MiyataIzumi Maruyama, Hiroshi Honda, Koichi Hirata

    Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

    38 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'The Practice Guidelines for Primary Care of Acute Abdomen 2015'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine and Dentistry