The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2019)

Satoshi Umemura, Hisatomi Arima, Shuji Arima, Kei Asayama, Yasuaki Dohi, Yoshitaka Hirooka, Takeshi Horio, Satoshi Hoshide, Shunya Ikeda, Toshihiko Ishimitsu, Masaaki Ito, Sadayoshi Ito, Yoshio Iwashima, Hisashi Kai, Kei Kamide, Yoshihiko Kanno, Naoki Kashihara, Yuhei Kawano, Toru Kikuchi, Kazuo KitamuraTakanari Kitazono, Katsuhiko Kohara, Masataka Kudo, Hiroo Kumagai, Kiyoshi Matsumura, Hideo Matsuura, Katsuyuki Miura, Masashi Mukoyama, Satoko Nakamura, Takayoshi Ohkubo, Yusuke Ohya, Takafumi Okura, Hiromi Rakugi, Shigeyuki Saitoh, Hirotaka Shibata, Tatsuo Shimosawa, Hiromichi Suzuki, Shori Takahashi, Kouichi Tamura, Hirofumi Tomiyama, Takuya Tsuchihashi, Shinichiro Ueda, Yoshinari Uehara, Hidenori Urata, Nobuhito Hirawa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1037 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)1235-1481
Number of pages247
JournalHypertension Research
Volume42
Issue number9
DOIs
Publication statusPublished - Sept 1 2019

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Internal Medicine
  • Physiology
  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

Cite this