The ABINIT-MP Program

Yuji Mochizuki, Tatsuya Nakano, Kota Sakakura, Yoshio Okiyama, Hiromasa Watanabe, Koichiro Kato, Yoshinobu Akinaga, Shinya Sato, Jun-ichi Yamamoto, Katsumi Yamashita, Tadashi Murase, Takeshi Ishikawa, Yuto Komeiji, Yuji Kato, Naoki Watanabe, Takashi Tsukamoto, Hirotoshi Mori, Koji Okuwaki, Shigenori Tanaka, Akifumi KatoChiduru Watanabe, Kaori Fukuzawa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

6 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Title of host publicationRecent Advances of the Fragment Molecular Orbital Method
PublisherSpringer
Pages53-67
ISBN (Electronic)978-981-15-9235-5
ISBN (Print)978-981-15-9234-8
DOIs
Publication statusPublished - Jan 5 2021

Cite this