TAWAWA1, a regulator of rice inflorescence architecture, functions through the suppression of meristem phase transition

Akiko Yoshida, Masafumi Sasao, Naoko Yasuno, Kyoko Takagi, Yasufumi Daimon, Ruihong Chen, Ryo Yamazaki, Hiroki Tokunaga, Yoshinori Kitaguchi, Yutaka Sato, Yoshiaki Nagamura, Tomokazu Ushijima, Toshihiro Kumamaru, Shigeru Iida, Masahiko Maekawa, Junko Kyozuka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

163 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'TAWAWA1, a regulator of rice inflorescence architecture, functions through the suppression of meristem phase transition'. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences