Special section on software engineering for embedded systems

Masayuki Hirayama, Yoshikazu Ueda, Toshiaki Aoki, Harumi Watanabe, Mikio Aoyama, Shin Nakajima, Atsushi Sawada, Naoyasu Ubayashi, Shigeyuki Ohara, Shinji Kohno, Kazutoshi Wakabayashi, Shigeru Hitomi, Suji Yamamoto, Naoki Tamura

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Special section on software engineering for embedded systems'. Together they form a unique fingerprint.