Serum YKL-40 as a marker of liver fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease

Erina Kumagai, Yohei Mano, Sachiyo Yoshio, Hirotaka Shoji, Masaya Sugiyama, Masaaki Korenaga, Tsuyoshi Ishida, Taeang Arai, Norio Itokawa, Masanori Atsukawa, Hideyuki Hyogo, Kazuaki Chayama, Tomohiko Ohashi, Kiyoaki Ito, Masashi Yoneda, Takumi Kawaguchi, Takuji Torimura, Yuichi Nozaki, Sumio Watanabe, Masashi MizokamiTatsuya Kanto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

70 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Serum YKL-40 as a marker of liver fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease'. Together they form a unique fingerprint.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology