Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004

Tomomi Akutsu, Tomotada Akutsu, Masaki Ando, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Youichi Aso, Mark A. Barton, Peter Beyersdorf, Youhei Fujiki, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Yusaku Hamuro, Tomiyoshi Haruyama, Hideaki Hayakawa, Kazuhiro Hayama, Gerhard Heinzel, Gen'ichi HorikoshiHideo Iguchi, Yukiyoshi Iida, Kunihito Ioka, Hideki Ishitsuka, Norihiko Kamikubota, Nobuyuki Kanda, Takaharu Kaneyama, Yoshikazu Karasawa, Kunihiko Kasahara, Taketoshi Kasai, Mayu Katsuki, Keita Kawabe, Mari Kawamura, Seiji Kawamura, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Kazuhiro Kondo, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Kazuaki Kuroda, Takashi Kuwabara, Namio Matsuda, Norikatsu Mio, Kazuyuki Miura, Osamu Miyakawa, Shoken Miyama, Shinji Miyoki, Hiromi Mizusawa, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Yoshitaka Nagayama, Ken'ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Hiroyuki Nakano, Ken Ichi Nakao, Yuhiko Nishi, Kenji Numata, Yujiro Ogawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Akira Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Norichika Sago, Yoshio Saito, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Kouichi Sato, Nobuaki Sato, Shuichi Sato, Youhei Sato, Hidetsugu Seki, Aya Sekido, Naoki Seto, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Takakazu Shintomi, Kenji Soida, Kentaro Somiya, Toshikazu Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Hirotaka Takahashi, Ryutaro Takahashi, Akiteru Takamori, Shuzo Takemoto, Kohei Takeno, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Shinsuke Taniguchi, Toru Tanji, Daisuke Tatsumi, C. T. Taylor, Souichi Telada, Kuniharu Tochikubo, Masao Tokunari, Takayuki Tomaru, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Yoshiki Tsunesada, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Fumihiko Usui, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Akira Yamamoto, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Yuriko Yanagi, Tatsuo Yoda, Jun'ichi Yokoyama, Tatsuru Yoshida, Zong Hong Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004'. Together they form a unique fingerprint.

Physics