Renal disease in the elderly and the very elderly Japanese: Analysis of the Japan Renal Biopsy Registry (J-RBR)

Hitoshi Yokoyama, Hitoshi Sugiyama, Hiroshi Sato, Takashi Taguchi, Michio Nagata, Seiichi Matsuo, Hirofumi Makino, Tsuyoshi Watanabe, Takao Saito, Yutaka Kiyohara, Shinichi Nishi, Hiroyuki Iida, Kunio Morozumi, Atsushi Fukatsu, Tamaki Sasaki, Kazuhiko Tsuruya, Yukimasa Kohda, Makoto Higuchi, Hideyasu Kiyomoto, Shin GotoMotoshi Hattori, Hiroshi Hataya, Shoji Kagami, Norishige Yoshikawa, Yuichiro Fukasawa, Yoshihiko Ueda, Hiroshi Kitamura, Akira Shimizu, Kazumasa Oka, Naoki Nakagawa, Takafumi Ito, Shunya Uchida, Kengo Furuichi, Izaya Nakaya, Satoshi Umemura, Keiju Hiromura, Mitsuhiro Yoshimura, Nobuhito Hirawa, Takashi Shigematsu, Masafumi Fukagawa, Makoto Hiramatsu, Yoshio Terada, Osamu Uemura, Tetsuya Kawata, Akira Matsunaga, Aki Kuroki, Yasukiyo Mori, Koji Mitsuiki, Haruyoshi Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

77 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Renal disease in the elderly and the very elderly Japanese: Analysis of the Japan Renal Biopsy Registry (J-RBR)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry