Relationships among food group intakes, household expenditure, and education attainment in a general Japanese population: NIPPON DATA2010

Tomomi Nagahata, Mieko Nakamura, Toshiyuki Ojima, Imako Kondo, Toshiharu Ninomiya, Katsushi Yoshita, Yusuke Arai, Takayoshi Ohkubo, Keiko Murakami, Nobuo Nishi, Yoshitaka Murakami, Naoyuki Takashima, Nagako Okuda, Aya Kadota, Naoko Miyagawa, Keiko Kondo, Tomonori Okamura, Hirotsugu Ueshima, Akira Okayama, Katsuyuki Miura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Relationships among food group intakes, household expenditure, and education attainment in a general Japanese population: NIPPON DATA2010'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Food Science