Protective effect of D-alanine against acute kidney injury

Yasunori Iwata, Yusuke Nakade, Shinji Kitajima, Shiori Yoneda-Nakagawa, Megumi Oshima, Norihiko Sakai, Hisayuki Ogura, Koichi Sato, Tadashi Toyama, Yuta Yamamura, Taro Miyagawa, Hiroka Yamazaki, Akinori Hara, Miho Shimizu, Kengo Furuichi, Masashi Mita, Kenji Hamase, Tomohiro Tanaka, Motohiro Nishida, Wataru MuramatsuHisashi Yamamoto, Shigeyuki Shichino, Satoshi Ueha, Kouji Matsushima, Takashi Wada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Protective effect of D-alanine against acute kidney injury'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science