Prognosis of autoimmune hepatitis showing acute presentation

Kazuhide Yamamoto, Yasuhiro Miyake, Hiromasa Ohira, Yoshiyuki Suzuki, Mikio Zeniya, Morikazu Onji, Hirohito Tsubouchi, Kaname Yoshizawa, Toshio Morizane, Toshifumi Hibi, Yutaka Aoyagi, Yasuni Nakanuma, Junko Hirohara, Hajime Takikawa, Hiromi Ishibashi, Shinji Shimoda, Shotaro Sakisaka, Makoto Nakamuta, Yasushi Matsuzaki, Toshiji SaibaraYoshiyuki Ueno, Hiroshi Miyakawa, Norihiro Kokudo, Hiroto Egawa, Yoshihiko Maehara, Satoshi Mochida, Isao Sakaida, Tomoo Fujisawa, Kazuyuki Suzuki, Kazuaki Inoue, Takafumi Ichida, Osamu Yokosuka, Hiroshi Fukui, Hisataka Moriwaki, Mitsuru Mori, Toshiyuki Mori, Masato Nagino, Naohiro Sata, Susumu Tazuma, Takahiro Yasaka, Toshio Tsuyuguchi, Junichi Shoda, Masao Honda, Hiroki Yamaue, Michiaki Unno, Norio Hayashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Prognosis of autoimmune hepatitis showing acute presentation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience