On-chip coil integrated superconducting tunnel junction for a high performance X-ray detector

Tohru Taino, Katsuya Kikuchi, Masaki Nanme, Hiroshi Nakagawa, Masahiro Aoyagi, Hiroshi Sato, Hiroshi Akoh, Keisuke Maehata, Kenji Ishibashi, Hiromi Sato, Chiko Otani, Tokihiro Ikeda, Takayuki Oku, Hiroshi Kato, Kazuhiko Kawai, Hiromasa Miyasaka, Yoshiyuki Takizawa, Hiroshi Watanabe, Hirohiko M. Shimizu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'On-chip coil integrated superconducting tunnel junction for a high performance X-ray detector'. Together they form a unique fingerprint.

Physics