OEDO, the energy-degrading beamline at RI Beam Factory

Shin'Ichiro Michimasa, Jongwon Hwang, Kazunari Yamada, Shinsuke Ota, Masanori Dozono, Nobuaki Imai, Koichi Yoshida, Yoshiyuki Yanagisawa, Kensuke Kusaka, Masao Ohtake, Masafumi Matsushita, Deuk Soon Ahn, Olga Beliuskina, Nobuyuki Chiga, Kazuya Chikaato, Naoki Fukuda, Seiya Hayakawa, Eiji Ideguchi, Kotaro Iribe, Chihiro IwamotoShoichiro Kawase, Keita Kawata, Noritaka Kitamura, Shoichiro Masuoka, Hiroari Miyatake, Daisuke Nagae, Ryo Nakajima, Takashi Nakamura, Keita Nakano, Shunichiro Omika, Hideaki Otsu, Hiroyoshi Sakurai, Philipp Schrock, Hideki Shimizu, Yohei Shimizu, Toshiyuki Sumikama, Xiaohui Sun, Daisuke Suzuki, Hiroshi Suzuki, Motonobu Takaki, Maya Takechi, Hiroyuki Takeda, Satoshi Takeuchi, Takashi Teranishi, Rieko Tsunoda, He Wang, Yukinobu Watanabe, Yutaka X. Watanabe, Kathrin Wimmer, Kentaro Yako, Hidetoshi Yamaguchi, Lei Yang, Hiroya Yoshida, Susumu Shimoura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'OEDO, the energy-degrading beamline at RI Beam Factory'. Together they form a unique fingerprint.

Physics