Nationwide surveillance of bacterial pathogens from patients with acute uncomplicated cystitis conducted by the Japanese surveillance committee during 2009 and 2010: Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli and Staphylococcus saprophyticus

Hiroshi Hayami, Satoshi Takahashi, Kiyohito Ishikawa, Mitsuru Yasuda, Shingo Yamamoto, Shinya Uehara, Ryoichi Hamasuna, Tetsuro Matsumoto, Shinichi Minamitani, Akira Watanabe, Aikichi Iwamoto, Kyoichi Totsuka, Junichi Kadota, Keisuke Sunakawa, Junko Sato, Hideaki Hanaki, Taiji Tsukamoto, Hiroshi Kiyota, Shin Egawa, Kazushi TanakaSoichi Arakawa, Masato Fujisawa, Hiromi Kumon, Kanao Kobayashi, Akio Matsubara, Seiji Naito, Katsunori Tatsugami, Takamasa Yamaguchi, Shin Ito, Mototsugu Kanokogi, Harunori Narita, Hiromi Kawano, Takahide Hosobe, Kazuo Takayama, Toru Sumii, Akira Fujii, Takashi Sato, Takamine Yamauchi, Masanobu Izumitani, Hirofumi Chokyu, Hideari Ihara, Kikuo Akiyama, Masaru Yoshioka, Satoshi Uno, Koichi Monden, Motonori Kano, Shinichi Kaji, Shuichi Kawai, Kenji Ito, Hisato Inatomi, Hirofumi Nishimura, Toshihiro Ikuyama, Shohei Nishi, Koichi Takahashi, Yukihiro Kawano, Satoshi Ishihara, Kengo Tsuneyoshi, Shinji Matsushita, Takashi Yamane, Takaoki Hirose, Shigeru Fujihiro, Katsuhisa Endo, Yasuhiko Oka, Koh Takeyama, Takahiro Kimura, Tetsuji Uemura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

56 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Nationwide surveillance of bacterial pathogens from patients with acute uncomplicated cystitis conducted by the Japanese surveillance committee during 2009 and 2010: Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli and Staphylococcus saprophyticus'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science