Measurement of the Reactions e+e- →e+e- and e+e- →γγ at VENUS Collaboration

Koya Abe, Yuji Nakagawa, Katsuya Amako, Yasuo Arai, Mineo Fukawa, Yasutaka Fukushima, Nobuhiro Ishihara, Junichi Kanzaki, Takahiko Kondo, Keisuke Maehata, Takayuki Matsui, Shigeru Odaka, Kazuo Ogawa, Taro Ohama, Hiroshi Sakamoto, Makoto Sakuda, Junpei Shirai, Fumihiko Suekane, Takayuki Sumiyoshi, Fumihiko TakasakiToru Tsuboyama, Sadaharu Uehara, Yoshinobu Unno, Masayoshi Wake, Yoshikazu Yamada, Yoshiyuki Watase, Herbert Boerner, Yoshiki Teramoto, Yuzo Asano, Tadashi Koseki, Shigeki Mori, Misao Sakano, Masaomi Shioden, Yoshihisa Takada, Masami Chiba, Toru Fukui, Tachishige Hirose, Masayuki Minami, Hitoshi Saito, Mikio Wakai, Takashi Watanabe, Taketora Yamagata, Yasuo Chiba, Ichita Endo, Izumi Hayashibara, Takashi Ohsugi, Atsushi Taketani, Reisaburo Tanaka, Motomasa Daigo, Tsuneo Emura, Junji Haba, Takuya Kamitani, Nobuyuki Kanematsu, Yorikiyo Nagashima, Hitoshi Osabe, Shizuo Sakamoto, Shojiro Sugimoto, Yoichiro Suzuki, Akira Tsukamoto, Toshihiro Yamashita, Yasuo Hemmi, Yoshifumi Hojyo, Ryusaburo Kikuchi, Kiyoshi Kubo, Hisaya Kurashige, Kozo Miyake, Teruo Nakamura, Noboru Sasao, Norio Tamura, Masato Higuchi, Yoshimoto Hoshi, Minoru Sato, Hisaharu Sakae, Itsuo Nakano, Yoshiei Noguchi, Yasuhiro Homma, Yoichi Ikegami, Atsuo Ono, Keijiro Tobimatsu, Hajime Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Abstract

The differential cross sections for e+e- →e+e- and e+e- →γγ have been measured at the highest energy of in e+e- collisions. The process e+e- is well understood within the framework of the standard model of electroweak interactions. The reaction e+e- →γγ is found to be in good agreement with QED. The 95% confidence limits obtained for the QED cut-off parameters are Λ+61 GeV and Λ_>72GeV for e+e- →γγ.

Original languageEnglish
Pages (from-to)3767-3770
Number of pages4
Journaljournal of the physical society of japan
Volume56
Issue number11
DOIs
Publication statusPublished - 1987
Externally publishedYes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • General Physics and Astronomy

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Measurement of the Reactions e+e- →e+e- and e+e- →γγ at VENUS Collaboration'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this