Low-grade dedifferentiated liposarcoma of the neck: Magnetic resonance imaging and pathological correlation

Makoto Endo, Yoshinao Oda, Katsumi Harimaya, Sadafumi Tamiya, Hidetaka Yamamoto, Kenichi Kohashi, Shuichi Kurihara, Nokitaka Setsu, Suguru Matsuura, Hiroshi Matono, Shuichi Matsuda, Yukihide Iwamoto, Masazumi Tsuneyoshi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Low-grade dedifferentiated liposarcoma of the neck: Magnetic resonance imaging and pathological correlation'. Together they form a unique fingerprint.