Long-term lamivudine treatment for chronic hepatitis B in Japanese patients: A project of Kyushu University liver disease study

Norihiro Furusyo, Hiroaki Takeoka, Kazuhiro Toyoda, Masayuki Murata, Yuichi Tanabe, Eiji Kajiwara, Junya Shimono, Akihide Masumoto, Toshihiro Maruyama, Hideyuki Nomura, Makoto Nakamuta, Kazuhiro Takahashi, Shinji Shimoda, Koichi Azuma, Hironori Sakai, Jun Hayashi, H. Nakashima, N. Kubo, Y. Yokota, T. KugaA. Mitsutake, H. Ohnishi, S. Maeda, Y. Nakagawa, R. Sugimoto, H. Amagase, S. Tominaga, K. Yanagita, K. Ogawara, M. Tokumatsu, S. Tabata, M. Yokota, H. Tanaka, S. Nagase, S. Tsuruta, S. Tada, M. Nagano, M. Honda, T. Umeno, T. Sugimura, S. Ueno, S. Miki, H. Okubo, H. Fujimoto, N. Higuchi, S. Shigematsu, N. Higashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Long-term lamivudine treatment for chronic hepatitis B in Japanese patients: A project of Kyushu University liver disease study'. Together they form a unique fingerprint.

Immunology and Microbiology