Large static first and second hyperpolarizabilities dominated by excess electron transition for radical ion pair salts M2 •+TCNQ•- (M = Li, Na, K)

Zong Jun Li, Fang Fang Wang, Zhi Ru Li, Hong Liang Xu, Xu Ri Huang, Di Wu, Wei Chen, Guang Tao Yu, Feng Long Gu, Yuriko Aoki

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    133 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Large static first and second hyperpolarizabilities dominated by excess electron transition for radical ion pair salts M2 •+TCNQ•- (M = Li, Na, K)'. Together they form a unique fingerprint.

    Chemistry