Involvement of periostin in regression of hyaloidvascular system during ocular development

Mitsuru Arima, Shigeo Yoshida, Takahito Nakama, Keijiro Ishikawa, Shintaro Nakao, Takeru Yoshimura, Ryo Asato, Yukio Sassa, Takeshi Kita, Hiroshi Enaida, Yuji Oshima, Akira Matsuda, Akira Kudo, Tatsuro Ishibashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Involvement of periostin in regression of hyaloidvascular system during ocular development'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry