In-orbit operation of the ASTRO-H SXS

Masahiro Tsujimoto, Kazuhisa Mitsuda, Richard L. Kelley, Jan Willem A. Den Herder, Hiroki Akamatsu, Thomas G. Bialas, Kevin R. Boyce, Gregory V. Brown, Meng P. Chiao, Elisa Costantini, Cor P. De Vries, Michael J. DiPirro, Megan E. Eckart, Yuichiro Ezoe, Ryuichi Fujimoto, Daniel Haas, Akio Hoshino, Kumi Ishikawa, Yoshitaka Ishisaki, Naoko IyomotoCaroline A. Kilbourne, Shunji Kitamoto, Shu Koyama, Maurice A. Leutenegger, Dan McCammon, Ikuyuki Mitsuishi, Hiroshi Murakami, Masahide Murakami, Hirofumi Noda, Mina Ogawa, Naomi Ota, Stéphane Paltani, Frederick S. Porter, Kosuke Sato, Yoichi Sato, Makoto Sawada, Hiromi Seta, Keisuke Shinozaki, Peter J. Shirron, Gary A. Sneiderman, Hiroyuki Sugita, Andrew E. Szymkowiak, Yoh Takei, Toru Tamagawa, Makoto S. Tashiro, Yukikatsu Terada, Shinya Yamada, Noriko Y. Yamasaki, Yoichi Yatsu

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

27 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'In-orbit operation of the ASTRO-H SXS'. Together they form a unique fingerprint.

Physics