Flexible and printed electronics

Masatoshi Kitamura, Kenichi Goushi, Takao Ishida, Tatsuo Mori, Hiroyoshi Naito, Masaya Nogi, Kazuhito Tsukagoshi, Yukiharu Uraoka, Hirobumi Ushijima, Tsukasa Yoshida

    Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

    1 Citation (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Flexible and printed electronics'. Together they form a unique fingerprint.