Few-Shot Guided Mix for DNN Repairing

Xuhong Ren, Bing Yu, Hua Qi, Felix Juefei-Xu, Zhuo Li, Wanli Xue, Lei Ma, Jianjun Zhao

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

13 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Few-Shot Guided Mix for DNN Repairing'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science

Physics