Feedback-regulation of strigolactone biosynthetic genes and strigolactone-regulated genes in Arabidopsis

Kiyoshi Mashiguchi, Eriko Sasaki, Yukihisa Shimada, Miyu Nagae, Kotomi Ueno, Takeshi Nakano, Koichi Yoneyama, Yoshihito Suzuki, Tadao Asami

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

158 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Feedback-regulation of strigolactone biosynthetic genes and strigolactone-regulated genes in Arabidopsis'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology