Exploring biomarkers to predict clinical improvement of atopic dermatitis in patients treated with dupilumab (B-PAD study)

Takeshi Nakahara, Kenji Izuhara, Daisuke Onozuka, Hidehisa Saeki, Satoshi Nunomura, Motoi Takenaka, Mai Matsumoto, Yoko Kataoka, Rai Fujimoto, Sakae Kaneko, Eishin Morita, Akio Tanaka, Michihiro Hide, Tatsuro Okano, Tomomitsu Miyagaki, Natsuko Aoki, Kimiko Nakajima, Susumu Ichiyama, Makiko Kido-Nakahara, Kyoko TonomuraYukinobu Nakagawa, Risa Tamagawa-Mineoka, Koji Masuda, Takuya Takeichi, Masashi Akiyama, Yozo Ishiuji, Michie Katsuta, Yuki Kinoshita, Chiharu Tateishi, Aya Yamamoto, Akimichi Morita, Haruna Matsuda-Hirose, Yutaka Hatano, Hiroshi Kawasaki, Keiji Tanese, Mamitaro Ohtsuki, Koji Kamiya, Yudai Kabata, Riichiro Abe, Hiroshi Mitsui, Tatsuyoshi Kawamura, Gaku Tsuji, Norito Katoh, Masutaka Furue

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

1 Citation (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)233-238
Number of pages6
JournalClinical and Experimental Allergy
Volume53
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - Feb 2023

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Immunology and Allergy
  • Immunology

Cite this