Experimental station for multiscale surface structural analyses of soft-material films at SPring-8 via a GISWAX/GIXD/XR-integrated system

Hiroki Ogawa, Hiroyasu Masunaga, Sono Sasaki, Shunji Goto, Takashi Tanaka, Takamitsu Seike, Sunao Takahashi, Kunikazu Takeshita, Nobuteru Nariyama, Haruhiko Ohashi, Toru Ohata, Yukito Furukawa, Tomohiro Matsushita, Yasuhide Ishizawa, Naoto Yagi, Masaki Takata, Hideo Kitamura, Atsushi Takahara, Kazuo Sakurai, Kohji TashiroToshiji Kanaya, Yoshiyuki Amemiya, Kazuyuki Horie, Mikihito Takenaka, Hiroshi Jinnai, Hiroshi Okuda, Isamu Akiba, Isao Takahashi, Katsuhiro Yamamoto, Masamichi Hikosaka, Shinichi Sakurai, Yuya Shinohara, Yasunori Sugihara, Akihiko Okada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

53 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Experimental station for multiscale surface structural analyses of soft-material films at SPring-8 via a GISWAX/GIXD/XR-integrated system'. Together they form a unique fingerprint.

Physics