Exome sequencing identified RPS15A as a novel causative gene for Diamond-Blackfan anemia

Fumika Ikeda, Kenichi Yoshida, Tsutomu Toki, Tamayo Uechi, Shiori Ishida, Yukari Nakajima, Yoji Sasahara, Yusuke Okuno, Rika Kanezaki, Kiminori Terui, Takuya Kamio, Akie Kobayashi, Takashi Fujita, Aiko Sato-Otsubo, Yuichi Shiraishi, Hiroko Tanaka, Kenichi Chiba, Hideki Muramatsu, Hitoshi Kanno, Shouichi OhgaAkira Ohara, Seiji Kojima, Naoya Kenmochi, Satoru Miyano, Seishi Ogawa, Etsuro Ito

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

26 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)e93-e96
JournalHaematologica
Volume102
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - Feb 28 2017

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Hematology

Cite this