Development of a high-speed identification model for infrared-ring structures using deep learning

Shimpei Nishimoto, Shota Ueda, Shinji Fujita, Atsushi Nishimura, Toshikazu Onishi, Kazuki Tokuda, Ryuki Yoneda, Yoshito Shimajiri, Yusuke Miyamoto, Yasutomo Kawanishi, Atsushi M. Ito, Kaoru Nishikawa, Daisuke Yoshida, Hiroyuki Kaneko, Tsuyoshi Inoue, Shunya Takekawa, Shuyo Nakatani

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of a high-speed identification model for infrared-ring structures using deep learning'. Together they form a unique fingerprint.

Physics

Computer Science