Departmental review of surgical cases during the past 17 years: Esophageal cancers

Takeshi Oga, Koji Saeki, Akinori Eto, Kenkichi Hashimoto, Kazue Kimura, Shuhei Ito, Motonori Niki, Tadahiro Nozoe, Masayoshi Watanabe, Masaru Morita, Kaoru Kitamura, Yuichiro Shiroto, Shinichi Tsutsui, Hidekage Nakajima, Masashii Ono, Sunshi Fujiya, Hiroyuki Matsuda, Soichiro Maekawa, Masayoshi Kitamura, Masaki MoriHiroshi Matsuura, Hiroyuki Kuwano, Hidenobu Kai, Hiroaki Kamio, Takayoshi Okudaira

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)4-8
Number of pages5
JournalFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
Volume93
Issue number3 Suppl
Publication statusPublished - Mar 2002
Externally publishedYes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • General Medicine

Cite this