Corrigendum to “A balloon-borne very long baseline interferometry experiment in the stratosphere: Systems design and developments” [Adv. Space Res. 63 (2019) 779–793](S027311771830718X)(10.1016/j.asr.2018.09.020)

Akihiro Doi, Yusuke Kono, Kimihiro Kimura, Satomi Nakahara, Tomoaki Oyama, Nozomi Okada, Yasutaka Satou, Kazuyoshi Yamashita, Naoko Matsumoto, Mitsuhisa Baba, Daisuke Yasuda, Shunsaku Suzuki, Yutaka Hasegawa, Mareki Honma, Hiroaki Tanaka, Kosei Ishimura, Yasuhiro Murata, Reiho Shimomukai, Tomohiro Tachi, Kazuya SaitoNaohiko Watanabe, Nobutaka Bando, Osamu Kameya, Yoshinori Yonekura, Mamoru Sekido, Yoshiyuki Inoue, Hiraku Sakamoto, Nozomu Kogiso, Yasuhiro Shoji, Hideo Ogawa, Kenta Fujisawa, Masanao Narita, Hiroshi Shibai, Hideyuki Fuke, Kenta Uehara, Shoko Koyama

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Corrigendum to “A balloon-borne very long baseline interferometry experiment in the stratosphere: Systems design and developments” [Adv. Space Res. 63 (2019) 779–793](S027311771830718X)(10.1016/j.asr.2018.09.020)'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences