Correction to: Japan Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guidelines 2017 for fertility preservation in childhood, adolescent, and young adult cancer patients: part 2 (International Journal of Clinical Oncology, (2022), 27, 2, (281-300), 10.1007/s10147-021-02076-7)

Akiko Tozawa, Fuminori Kimura, Yasushi Takai, Takeshi Nakajima, Kimio Ushijima, Hiroaki Kobayashi, Toyomi Satoh, Miyuki Harada, Kohei Sugimoto, Shigehira Saji, Chikako Shimizu, Kyoko Akiyama, Hiroko Bando, Akira Kuwahara, Tatsuro Furui, Hiroshi Okada, Koji Kawai, Nobuo Shinohara, Koichi Nagao, Michio KitajimaSouichi Suenobu, Toshinori Soejima, Mitsuru Miyachi, Yoko Miyoshi, Akihiro Yoneda, Akihito Horie, Yasushi Ishida, Noriko Usui, Yoshinobu Kanda, Nobuharu Fujii, Makoto Endo, Robert Nakayama, Manabu Hoshi, Tsukasa Yonemoto, Chikako Kiyotani, Natsuko Okita, Eishi Baba, Manabu Muto, Iwaho Kikuchi, Ken ichirou Morishige, Koichiro Tsugawa, Hiroyuki Nishiyama, Hajime Hosoi, Mitsune Tanimoto, Akira Kawai, Kazuhiko Sugiyama, Narikazu Boku, Masato Yonemura, Naoko Hayashi, Daisuke Aoki, Nao Suzuki, Yutaka Osuga

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Abstract

The article, Japan Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guidelines 2017 for fertility preservation in childhood, adolescent, and young adult cancer patients: part 2 written by Akiko Tozawa, Fuminori Kimura, Yasushi Takai, Takeshi Nakajima, Kimio Ushijima, Hiroaki Kobayashi, Toyomi Satoh, Miyuki Harada, Kohei Sugimoto, Shigehira Saji, Chikako Shimizu, Kyoko Akiyama, Hiroko Bando, Akira Kuwahara, Tatsuro Furui, Hiroshi Okada, Koji Kawai, Nobuo Shinohara, Koichi Nagao, Michio Kitajima, Souichi Suenobu,Toshinori Soejima, Mitsuru Miyachi, Yoko Miyoshi, Akihiro Yoneda, Akihito Horie,Yasushi Ishida, Noriko Usui, Yoshinobu Kanda, Nobuharu Fujii, Makoto Endo, Robert Nakayama, Manabu Hoshi, Tsukasa Yonemoto, Chikako Kiyotani, Natsuko Okita, Eishi Baba, Manabu Muto, Iwaho Kikuchi, Ken‑ichirou Morishige, Koichiro Tsugawa, Hiroyuki Nishiyama, Hajime Hosoi, Mitsune Tanimoto, Akira Kawai, Kazuhiko Sugiyama, Narikazu Boku, Masato Yonemura, Naoko Hayashi, Daisuke Aoki, Nao Suzuki, Yutaka Osuga was originally published Online First without Open Access.

Original languageEnglish
Pages (from-to)635-637
Number of pages3
JournalInternational Journal of Clinical Oncology
Volume27
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - Mar 2022

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Surgery
  • Hematology
  • Oncology

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Correction to: Japan Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guidelines 2017 for fertility preservation in childhood, adolescent, and young adult cancer patients: part 2 (International Journal of Clinical Oncology, (2022), 27, 2, (281-300), 10.1007/s10147-021-02076-7)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this